[Video] SCANDAL: Latchmee Devi Adheen “PPS Tarolah anvway mwa foto so parti intim depi twalet parlman”

Sa bann foto-la inn pran par depite sirkonskripsyon n° 10 (Montagne Blanche/Grande-Rivière Sud-Est) par li mem dan Parlman ek dan so loto.

Sa bann foto-la finn par laswit anvwaye a Latchmee Devi Adheen, enn zen fam ki ena 26 an ki prezant li mem kouma kamarad intim pou PPS Tarolah.

Viktim-la pa finn apresie sa akt-la ek bann menas parlmanter-la.

Sunday Times inn esay gengn versyon Kalyan Tarolah me zot pa finn resi rant an kontak avek li.

Video:

Comments

comments