[Audio] Lekor Retrouv Mer Rouge, Roche-Bois: Viktim-la Ti Demoralize Par Lamor So Madam

Lekor san lavi Sooben Paniapen, 52 an, finn repese Zedi a Mer Rouge, Roche-Bois.

Sa abitan Henrietta, Vacoas-la, ti porte mankan depi Merkredi dernie. Tou fer kwar ki sa papa lafami-la inn nwaye.

Ti pratik otopsi dan lasware Zedi. Dan kat mwa, se deziem dram ki finn tap sa lafami-la. “So madam ti desede swit a enn maladi, aster se papa-la ki finn ale,” enn pros konfie avek nou.

Audio:

Viktim-la ti enn mekanisyin dan Vacoas. Li ti papa de zanfan, ladan enn-la ankor pe fer kolez. Merkredi, zot inn konstate ki zot papa pankor rant lakaz ek bann pros finn al stasyon Vacoas pou koumans bann resers.

Comments

comments