[Exclusive] Plaine-Verte: Roubina Denons Enn Eskro Ki Marye Ek Pass Bag Avek Li

Roubina, ki enn zen internot, inn poste enn mesaz lo enn group lo Facebook pou denons enn zen zom, enn denome Zyad Ali Burthun ki li dir li marye ek finn fianse avek li. Nou viktim dir li pa ti mem kone li marye ek li enn gran eskro ek kourer zipon.

 

Roubina rakonte: “Mo pe partaz enn zafer ki vre avek zot pou lezot tifi ou fam pa tonb dan so piez. Mo fek fer fiansay avek li ek li apel Zyad Ali Burthun. li finn rant lakaz kot mwa. Li frekante tou ek inn fini fixe dat pou nika avek li lot mwa.”

Nou interlokuter dir ki li finn blok li lo Facebook, lo mesaz, etc. San gengn oken laguer avek li, Ziad inn koup kontak. Li pa mem telefonn li ek dir ki swadizan li extra malad. Dapre li, sa fer trwaziem fami ki linn fer koumsa. Kan ariv ler pou fer nika, pa trouv so bout.

 

Roubina azoute: “La li pe chat avek lot fam ek kouyonn zot. Isi mwa mo dan stress ek mo bann paran ankoler avek mwa. Mo latet pe fatigue. Mo pe anvi swiside akoz mo lafami dan traka. Ek isi Ziad pe rod lot fam pou kokin zot. Atansyon bann fam ek tifi, pa rant dan so lasos. Mo ena tou prev.”

Nou viktim inn fer konpran ki li enn kourer zipon. Li pran metadonn ek bwar konprime. “Zame linn dir mwa tousala. Li pass pou bon divan dimoun ek fer move larout. Tou sa defo-la li ena ek so enn parmi so bann kamarad ki finn konfie avek mwa. Bou dimoun dan Plaine-Verte konn so deroulman,” Roubina konfie.

Comments

comments