[Exclusive Video] Sextos: Saki Karishma A. Montre Lo Video Pou Fer Zot Tou Soke

Kouma zot tou konn polemik sa bann dernie zour-la otour zafer sextos, finn ena enn lot video ki pe sirkile lo rezo sosio kot nou trouv ‘viktim’-la pe tir so lalang parey kouma PPS Kalyan Tarolah ti fer.

Sa zafer-la pe vinn pli interesan ek sann kou-la nou trouv Karishma A. dan video konprometan-la. Plizir zournalist inn poz lakesyon avek bann lezot manb konsey minist lo sa zafer sextos-la me san oken repons.

Inn mem rod deklarasyon PPS Kalyan Tarolah lo sa zafer-la me pa finn resi gengn kontak avek li. Vwasi video-la anba.

Video:

Ki zot panse lo sa zistwar-la? Met enn komanter anba lepep.

P.S: Telman ena koripsyon dan nou ti zil Moris ki sak polemik pe vinn koumandir enn seri indyin avek so masala for ladan.

ARET VOTE GRO PARTY.

Loading...

Comments

comments