Meurt Shalina Basama-Seetal: Swaraj Seetal, 21 An “Mo Finn Touy Mo Fam Ek Monn Panike Sa Ler-la”

Swaraj Swadeep Seetal, ki finn makiy meurt so madam Shalina Basama-Seetal an swisid, ki finn komet Mardi aswar, finn avoue so krim Zedi le 28 Septam.

Avek bann anketer Major Crime Investigation Team, li finn explik so motif ek pou donn plis detay azordi, Vandredi le 29 Septam, dan prezans so avoka Ritesh Sumputh.

Apre ki li finn pass enn lanwit dan detansyon polisiyer, Swaraj Seetal (21 an) ek so mama Hansranee Brinda (41 an), ki akize pou meurt Shalina Basama-Seetal, inn konparet divan tribunal Mahebourg Zedi pou zot inkulpasyon.

Enn sarz provizwar meurt inn porte kont Swaraj Seetal. Tandik so mama, li reponn enn akozasyon provizwar konplo. Lapolis inn obzekte so liberasyon kondisyonel. Avan rekondwir li dan selil polisiyer, mama ek garson finn examine par enn medsin lapolis.

Apre sa lexersis-la, CCID inn remet Swaraj Seetal ek so mama avek Major Crimes Investigation Team (MCIT). Interoze, sispe-la, dan enn premie tan, inn explik lapolis ki so madam Shalina inn donn li mem lamor par pandezon. Apre li finn revinn lo so deklarasyon.

Li finn avoue ki li finn touy so fam ek makiy sa an swisid, ek dir ki li finn panike sa ler-la. Swaraj Seetal inn explik bann sirkonstans antouran sa meurt-la an grosomodo ek soulinie ki li pou donn plis detay dan prezans so avoka Ritesh Sumputh.

Dan so premie deklarasyon, Swaraj Seetal inn indik MCIT ki li finn dekouver lekor san lavi so fam dan lasam so ser.

Enn Fam Emab

Bann funeray Shalina Basama-Seetal inn fer yer, Zedi le 28 Septam a 15hr30, dan lakaz so papa ki trouv Temple Lane, Trois-boutiques. Plizir koleg viktim-la ti vinn rann li enn omaz. “Elle était une femme aimable. Toutefois, depuis quelques jours, on a constaté qu’elle avait un air préoccupé. J’ignore les problèmes auxquels elle faisait face. Elle disait toujours qu’elle se portait bien,” enn parmi so bann koleg soutenir.

Bann paran Shalina zot inkonsolab ek pa pe aret plere apre disparisyon brutal zot tifi, dapre enn tantinn viktim-la. “Zot finn perdi zot zanfan ek zot dan enn douler extrem,” tantinn-la dir ki pa finn rod fer ankor komanter akoz li dan sok.

Li bon pou note ki otopsi, pratike par Dr Sudesh Kumar Gungadin, sef departman mediko-legal, inn revele ki Shalini Basama-Seetal inn mor swit a enn konpresyon likou. li ti ena bann blesir lo so latet osi.

Lanket mene par sef inspekter Goolaup li supervize par asistan surintandan lapolis (ASP) Gerard.

Comments

comments