[Video 18 R] Sextos: Deziem Video Karishma A. An Sirkilasyon

Apre sa premie saga ki enn denome Karishma A. ti devwale bann dernie zour, nou finn tonb lo enn video kot nou trouv viktim-la pe tir lalang. Finn osi ena plizir foto de li an sirkilasyon kot nou trouv li dan bann pozisyon byin konprometant.

Apre enn moman, enn deziem video inn koumans fer buzz ek an sirkilasyon an publik. Sanala li pli oze ek nou konsey zot guet li an diskresyon.

Atansyon sa video-la kapav bless sansibilite sertin dimoun:

Zistwar-la pe vinn long ek pli interesan. Nou trouve ki karakter fam-la osi pa ti korek. Malgre sa, nou demann demisyon PPS Kalyan Tarolah pou koumans enn lanket lo sa. Ki zot panse lo sa bann fim ki pe deroule dan nou ti zil? Met enn komanter anba.

ARET VOT GRAN PARTY.

Comments

comments