[Video] PPS Kalyan Tarolah Fer Video Erotik Dan So Loto Osi

Pa zis dan lasanble nasyonal ki PPS Kalyan Tarolah inn anvway bann sextos, mesaz ek bann lezot klip so ansyin kopinn, Latchmee Devi Adheen.

E oui, depite Montagne Blanche/ GRSE finn egalman profit so bann deplasman dan so loto ofisiel pou fer bann foto ek video erotik ki li finn answit anvway Latchmee, kouma sa video anba-la pou temwanie.

“Li finn anvway mwa sa video-la le 15 Avril 2017 kan li ti lo larout pou enn konferans depress. Li ti demann mwa pou rankontre li sa zour-la, me mo pa ti resi fer li,” Latchmee konfie.

Video:

Comments

comments