Li Anons So Swisid Lo Whatsapp: Loic, 17 An, Tir Enn Kout Bal Dan Latet

Bann rezo sosio servi pou anons bann dram osi. Enn zen zom 17 an inn servi WhatsApp, pa pou chat, me pou anons so bann kamarad ki li pou fini so lavi.

Panike, so bann kamarad inn alert so papa lo vites. So papa finn rant lakaz pli vit ki li kapav, me li finn konstate ki so garson inn deza fer so akt. li finn tir enn kout bal dan latet.

Se ver 16hr30 ki alert-la finn done. Zen zom-la, ankor kolez, ti dan so lasam kan inn tann enn kout bal.

Alerte par bann kamarad so garson, papa kolezyin-la, enn businessman, inn al kot lasam adolesan-la pli vit ki li kapav. Laport ti ferme ek ti ena lakle. Bann polisie Baie-du-tombeau ek bann eleman CID Port-Louis Nord finn osi al sur plas.

Zot inn bizin defons laport-la pou gengnh akse andan. Kan zot inn rant andan lasam-la, ti lorer. Adolesan-la ti trap enn zarm so papa, ti ena enn blesir lo so latet ek ti anba dan enn lamar disan. Li ti deza fini mor.

Bann eleman Scene of Crime Office (SOCO) finn osi al sur plas ek zot inn sekiriz plas dram-la.

Bann anketer inn kesyonn papa-la par rapor so zarm. LOi finn soutenir ki zarm-la pou li ek li ena so permi pou sa. Tou so bann dokiman azour. Li fer resortir ki aodlesan-la inn pran lakle so kof kot li ti gard zarm-la.

Bann ofisie lapolis siantifik inn efektue bann prelevman. Lekor san lavi adolesan-la inn transporte lamorg lopital Victoria dan Candos pou pratik enn otopsi azordi, Samdi le 30 Septam.

Comments

comments