Bambous: Matheus, 15 An, Zwe Koukasyet Me Saki Ariv Li Apre Sokan

Tousala inn deroule dan lazourne yer, Samdi le 30 Septam, dan Bambous. Matheus, 15 an, ti pe zwe koukasyet avek so bann kamarad dan landrwa.

A enn moman, zot inn regroupe pre kot enn transformater CED, ki trouv dan lansint rezidans NHDC.

Enn kou, finn tann enn explozyon andan transformater elektrik-la, ek sa finn koz enn fwit delwil ki ti byin so, ek inn brul sa adolesan 15 an-la.

Bann abitan rezidans NHDC finn al guete vit vit kan zot inn tann detonasyon-la. Kan zot inn ariv sur plas, zot inn dekouver adolesan-la anba avek bann grav brilir lo mazer parti so lekor.

Lapolis Bambous finn alerte imediatman ek inn transport zanfan-la lopital Victoria dan Candos an irzans, kot li finn admet dan inite swin intansif bann gran brile.

So leta lasante byin inkietan. Lapolis inn ouver enn lanket pou determinn sirkonstans sa dram-la.

Comments

comments