[Exclusive] Flacq: 2 Zom Sifle Neha, 18 An. Saki Ariv 2 Zom-la Apre Zot Byin Merite

Pre kot enn taxi stand, dan Flacq Samdi le 30 Septam, de zom pou regrete enn bon bout letan apre ki zot inn sifle enn zen fam dan lari.

Sa inn deroule le 30 Septam kan de zen zom, ki ena 20 an parla, ek ti pe bwar labiyer inn sifle enn zen fam ki ti pe pase divan zot ek inn lans li bann remark deplase.

Zot konportman inn provok zen fam-la ek li dir bann zom-la: “Mo pa enn lisyin mwa, se bann lisyin ki bizin sifle.”

2-3 minit plitar, zen fam-la inn retourn plas kot bann-la ti sifle li avek enn parmi so bann kamarad garson, ki enn sofer taxi.

Zen fam-la explike ki li finn amen sa sofer taxi-la pou donn sa 2 zom-la enn bon leson. “Zot in mari pran plezir avek mwa ek mo pa premie dimoun ki finn pass ladan. Alos mo finn desid pou donn bann-la enn bon leson,” zen fam-la explike.

Sofer taxi-la inn al koz avek de zom-la ki ti san konpran sa ler-la. Sa diskisyon-la inn dezenere ek inn vinn agresif.

Zen fam-la so enn lot kamarad ti pe pase par laba ek finn tann sa bann diskisyon-la. Li finn desid pou iontervenir avek so frer ki ti ansam, ek li fer karate.

Enn ti bagar inn eklate ek de zom ki ti sifle sa zen fam-la finn blese lezerman. Enn parmi sa de-la so lamin drwat inn krake ek inn bizin transporte a lopital.

Dapre bann informasyon ki nou finn gengne, de zom-la inn desid pou fer enn plint lapolis.

Aster, sofer taxi-la, zen fam-la so enn lot kamarad avek so frer ki konn karate, kapav fer fas lazistis ek pey enn lamann. Me nou dir ki zot inn dir fer enn rann lazistis sa en fam-la. Ki zot panse lo sa? Met enn komanter anba…

Comments

comments