Plaine-des-Papayes: Saki Pase Avek Shahid, 10 An, Pou Fer Zot Soke

Sa zafer-la ti kapav pran enn lot tournir. Enn garson 10 an dir ki li finn sap enn kidnapping, Lindi le 25 Septam, kan li ti pe retourne depi lekol. CID Plaine-des-Papayes pe rod bann sispe-la.

Ti ver 15hr30 sa zour-la. Shahid (prenon modifie) ti pe mars lo trotwar pou rant kot li apre ler klas. Kan li finn ariv pre kot enn patisri, enn vann finn aret akote li. Enn zom ki ti par deryer inn ouver laport, inn trap li par so lebra ek inn esay fer li mont andan par fors.

Me zen garson-la pa finn les li fer sa. Li finn debat ek inn resi sove. Pandan ki li ti pe galoupe, Shahid inn tonbe ek inn blese. Li finn releve ek inn kontinie galoupe pou rant so lakaz. Apre sa, garson-la inn remarke ki vann nwar-la inn fer demi tour.

Enn fwa kot li, Shahid inn konfie so mezavantir avek so mama ki finn amen li stasyon lapolis lokalite pou port plint. Zanfan-la inn blese kot so lizie gos ek lazam. li finn rakont bann anketer kouma sa zom dan vann nwar-la inn esay kidnap li. Dapre so bann dir, a sa moman-la, pa ti ena personn otour li.

Li azoute ki li pa finn resi trouv plak nimero vann-la ek inn donn enn deskripsyon dimoun ki finn rod kidnap li-la.

Garson-la inn indike ki li pa konn idantite zom-la. Shahid dir ki li ti trouv enn lot veyikil deryer vann nwar-la apre ki sofer-la inn fer demi-tour.

Apre ki linn donn versyon de-fe avek lapolis, li finn al lopital kot li finn resevwar bann swin neseser.

Bann anketer inn vizyonn zimaz kamera surveyans, me li ti flou. Zot inn interoz Shahid so bann paran pou kone si zot inn gengn problem avek kiken ek li posib zot inn rod pran revanz. Bann anketer pe travay lo sa dosie-la pou trouv bann sispe-la.

Zot inn examinn plas-la ek inn lans enn apel temwin. Bann limie soupsone ki sa tantativ kidnapping-la kapav ena enn lyin avek enn zafer ladrog. Dapre zot, bann malfra-la ti anvi gengn enn ranson.

“L’enfant, bien qu’en état de choc, est sain et sauf. On doit dire qu’il s’est montré brave, vu les circonstances. On travaille sur plusieurs renseignements pour obtenir plus de détails sur ce cas spécifique,” enn ofisie explike. Zanfan-la finn examine par enn medsin lapolis.

Comments

comments