Rodrigues: Enn Gran Dimoun Mor Dan Bann Sirkonstans Flou

Lapolis Port-Mathurin inn ouver enn lanket pou determinn bann sirkonstans exak otour sa dram-la. Enn abitant vilaz Baie-aux-Huîtres inn retrouve dan so lakaz, Samdi ver 16hr30.

Se so tifi ki abit byin pre ki finn fer sa dekouvert-la. Li finn deswit alert bann servis sekour ek lapolis akoz so papa ti port bann multip blesir lo so lekor.

Viktim-la finn transporte lopital Queen Elizabeth, dan Crève-Cœur el sa zom 79 an finn plase sou respirasyon artifisyel dan unite swin intansif.

Li pa finn surviv so bann blesir ek inn rann lam so landimin dan lopital.

Dapre bann medsin servis, viktim-la ti ena bann blesir lo so latet ek vant. Inn pratik enn otopsi pandan lazourne Dimans le 1er Oktob.

Pa finn ena oken arestasyon ziska ler dan sa zafer-la. Lanket polisiyer pe kontinie.

Comments

comments