[Video] Bann Abitan Montagne-Blanche – Grande-Rivière-Sud-Est: “Tarolah bizin demisyone”

“Enn zafer pou fer sa? Montre lalang dan Parlman. Li bizin demisyone ale.” Saken inn donn so lopinyon.

Bann abitan sirkonskripsyon Montagne-Blanche – Grande-Rivière-Sud-Est (No. 10) pa kontan ditou ek zot reklam demisyon Kalyan Tarolah.

Video:

Comments

comments