Enn Papa Bat So Tifi Kout Gourdin Lo Latet: Tifi 14 An Sorti Depi Swin Intansif

Li finn anfin reveye. So papa ti bat li Mardi le 26 Septam dan Bois-Cheri, enn zen tifi 14 an inn resi pran konesans.

Li ti admet dan swin intansif lopital Jawaharlal Nehru dan Rose-Belle.

Adolesant-la ti retrouv li dan lopital apre enn violan alterkasyon avek so papa akoz li ti pe servi enn telefonn portab.

Li ti pe anvway mesaz so ti kopin, ki finn enerv so papa. Papa-la finn dir so tifi ki li pa kontan li pe anvway mesaz so ti kopin. Sitiasyon-la inn dezenere ek adolesant-la inn zour so papa. Se akoz samem ki zot inn koumans diskite.

Se a sa moman lamem ki papa-la, enn tolie, finn bat so tifi avek enn gourdin lo so latet.

Inn bizin intervansyon granmer-la ek vwazinaz pou vinn an ed tifi-la. Papa-la inn plase en eta arestasyon.

Dapre nou bann informasyon, leta lasante adolesant-la inn ameliore enn tigit. Me li ankor sou obzervasyon malgre li finn pran konesans.

Comments

comments