Aksidan Tamarin: Larout Bloke 2 Kote

Inn ariv enn aksidan azordi, Mardi le 3 Oktob ant de loto. 2 veyikil-la inn rant an kolizyon onivo des Salines, dan Tamarin. Lapolis Tamarin inn mande sur plas. Pa finn ena oken blese grav.

Sirkilasyon finn perturbe boukou de kote larout. Pa pou kapav remork de veyikil aksidante-la deswit akoz tou le-de veyikil inn perdi enn larou. Bann otomobilist ki pe pran sa simin-la bizin pran enn tigit pasians.

Comments

comments