[Audio] Languegate: “Tarolah inn dir ki pou rekrit mwa fasilman,” Latchmee Devi Adheen Dir

Latchmee Devi Adheen inn fer enn depozisyon kont Kalyan Tarolah yer, Lindi le 2 Oktob 2017. Li akiz li pou fer fwit so bann foto lo Facebook.

“Mo ti ena lespwar ki Kalyan Tarolah pou donn mwa enn travay,” li explik bann manb lapres ki finn interoz li.

Audio:

Comments

comments