Bois-d’Oiseaux: Li Agres Sofer Lanbilans Ek So Asistan Kout Sab Akoz So Fam

Ti enn Dimans mouvmante dan Bois-d’Oiseaux Dimans gramatin. Enn bagar inn eklate apre ki enn lanbilans inn vinn rekiper enn zen fam.

Malmene, sofer masinn-la ek so asistan inn bizin sove. Zot inn vandaliz lanbilans-la apre. Bann vwazin ki finn intervenir finn agrese kout sab. Lapolis Brisée-Verdière inn aret Donovan L., 22 an, enn parmi bann fouter dezord prezume.

Tou sa sen-la inn deroule divan lizie Ramdeo, 70 an. Ti ena enn fet dan landrwa, dapre li. Donovan L. ek so konpagn finn konvie.

Me apre ler, li finn gengn enn malez ek lanbilans Flacq inn bizin vinn sur plas. “Ti ver 06hr30. Enn lanbilans inn mande sur plas, 2-3 met divan mo laport.”

Me bann zafer pa finn pas kouma bizin. “Zot pa ti anvi ki lanbilans-la amen so konpagn lopital. Zot ti pe dir ki li pou korek,” misie-la rakonte. Se koumsa mem ki enn diskisyon finn eklate ant zen zom-la ek sofer lanbilans-la.

“Avek bann lezot zenes, zot inn agres sofer-la ek so asistan. Zot inn bizin sove ek les zot veyikil anplas. Nou finn esay ed sofer ek so asistan me bann zen inn agres mwa osi ek mo lafami. Monn gengn enn kout sab lo mo zepol ek mo frer enn kout sab lo so likou,” Ramdeo rakonte.

Lezot manb lafami inn esay intervenir me group zenes-la inn atak zot. Bann-la ti andeor kontrol ek zot inn frakas parabriz lanbilans-la.

Lapolis Brisée-Verdière finn alerte ek zot inn vinn sur plas lo vites. Donovan L. finn arete ek so konpagn finn transporte lopital kot linn admet. Pou ena bann lezot arestasyon dan sa zafer-la. Zen zom-la provizwarman inkulpe pou agresyon lo enn fonksyoner ek pou vandalism. Li an detansyon polisiyer.

Jean-Marc L., papa zen zom-la, explike ki lefe ki bann dimoun inn insiste pou amen so konpagn lopital inn fer li ankoler. Tandik zen fam-la inn retourn so lakaz Lindi apremidi.

Comments

comments