Goodlands: Deoduth Lochun Mor Sur Lekou Apre Ki Enn Loto Ranvers Li

Kosmar lo nou larout pe kontinie. Deoduth Lochun, 58 an, finn viktim enn aksidan larout dan lasware Lindi le 2 Oktob dan Goodlands.

Viktim-la inn ranverse par enn loto. Li finn pous so dernie lesouf kan SAMU inn vinn sur plas.

Sofer loto-la, enn abitan Calebasses ki ena 30 an, finn arete. Li finn fer enn lalkol test ki finn revel negatif. Li res an detansyon polisiyer.

Deoduth Lochun 120e personn ki finn desede swit a enn aksidan larout depi koumansman lane.

Comments

comments