Rose-Hill: Dekouver Enn Kadav Pre Kot Biro CEB

Dekouvert makab azordi gramatin, Mardi le 3 Oktob. Enn kadav an eta dekonpizsyon avanse inn retrouve pre kot biro Central Electricity Board (CEB) dan Rose-Hill. Se bann pasan ki finn trouv sa kadav-la ek finn alert lapolis.

Lapolis pena oken indikasyon lo idantite kadav-la pou linstan. Pou transport lekor-la lamorg lopital Victoria dan Candos pou fer bann lexamin neseser. Lapolis Rose-Hill inn ouver enn lanket.

Comments

comments