Li Touy So Kamarad: 10 An Prizon Pou Louis Jonathan Fanfan

Se avek boukou remor ek tristes ki Louis Jonathan Fanfan  finn aprann so santans azordi, Merkredi le 4 Oktob. Apre enn an an kaval, li finn rann lekor le 19 Septam dernie.

Ziz Benjamin Marie-Joseph inn donn li 10 an prizon pou meurt so kamarad Mike Leroy Dumlaye.

Le 4 Oktob 2010, alos ki li ti ena 18 an, Louis Jonathan Fanfan finn gengn enn vif alterkasyon avek Mike Leroy Dumlaye.

Dan bagar-la, Louis Jonathan Fanfan  finn pran enn sab ek finn donn Mike Leroy Dumpaye plizir kou. Li finn bles li lo so latet ek likou. Viktim-la finn desede mem zour.

Pandan so konparisyon lakour suprem le 19 Septam dernie, li dir li regrete ki so kamarad inn mor akoz zame li ti ena lintansyon touy li.

Comments

comments