Port-Louis: Zot Agres Enn Kolezyin 16 An

Sheik Mohammad Ibraahiim Modarbokas ankor dan sok ek pa pe kwar dan ki bez linn pase. Sa kolezyin 16 an-la finn agrese pou bann rezon ki li pa kone par de individi Mardi le 3 Oktob.

Apre so agresyon, linn al fer enn depozisyon stasyon lapolis. Li rakonte ki ver 11hr sa zour-la, li ti le marse lari Farquar dan Port-Louis kan li finn sirpri par de individi. San donn letan, tou le-de inn sot lo li ek koumans donn li koutpwin.

Li dir bann azan polisie ki li kapav rekonet bann agreser-la. Apre agresyon-la, li finn blese lo so figir ek likou. Li finn transporte lopital Jeetoo, kot bann-la inn donn li bann swin neseser.

Lapolis pe aktivman rod sa de individi-la ek zot pe kontinie zot lanket dan sa zafer-la.

Comments

comments