Sexto: Vwasi Let Ki Latchmee Devi Adheen Finn Resevwar

“Mo pu descend toi. To la mort pé approché. To pou mort dans mo la main. Mo pé prépare ene bombe pu toi la. Rode to place dans cimetière. Rode to cercueil”.

Se samem ki finn ekrir dan let ki Latchmee Devi Adheen finn resevwar par lapost. Oter sa korespondans-la prezant li kom PPS Kalyan Tarolah.

Avek so menas demor, let-la kontenir bann zoure ek bann desin obsen osi. “Mo pé envie viole toi et assassine toi,” nou kapav lir. “Moi, PPS Kalyan Tarolah, mo pou reste to mari.”

“Mo pou continué téléphone toi et avoye toi photos,” oter-la dir avan defie zen fam-la pou denons li avek lapolis.

Latchmee Devi Adheen pou konsilte so avoka Me Akil Bissessur, avan deside ki pou fer apre.

Comments

comments