[Exclusive] Eau-Bouille: Raksha “Mo santi prezans enn dimoun deryer mwa…”

Raksha* (non fiktif), 19 an ek abit Nouvelle-Dekouverte, inn apros nou pou rakont mezavantir linn pase Dimans dernie dan Eau-Bouille. Li konfie ki li finn santi prezans enn dimoun kan linn desann loto so papa pou fer so ti frer fer pipi.

Raksha konfie: “Ariv oter Eau-Bouille mo ti frer ki apel Gautam* (non fiktif) ek ena 7 an inn gengn for pipi. nou finn arete ek monn akonpagn li deryer enn pie pou li fer so bezwin. Apre 2-3 segonn, mo santi prezans enn dimoun deryer mwa. Kan mo vire mo trouv enn lonbraz ek enn atmosfer lour. Monn gengn enn frison ek mo leker inn koumans bate vit vit.”

Apre ki Gautam fini fer so bezwin, Raksha mont dan loto trankil san dir so papa naryin. Li dir ki zot inn rant lakaz ek li mem dernie dimoun inn ferm laport. “Kan monn ferm laport mo santi enn gran labriz rant andan nou lakaz. Mo pann pran sa kont paski mo ti anvi al dormi akoz mo ti fatigue,” Raksha explike.

Nou interlokuter azoute ki li pa finn gengn somey enn lanwit ek atmosfer li lour dan so lasam dormi. “Monn vir vire lo lili. Mo pann dormi. Kan monn gengn somey apre minwi, mo finn fer kosmar kot mo santi enn dimoun pe trangle mwa ek touf mwa. Monn trouv plizir personn. mo somey inn kase ke monn al guet mo bann paran ek rakont zot tou,” Raksha dir nou, ki ankor dan freyer.

So bann paran inn resit enn lapriyer ek Raksha inn dormi trankil apre sa. “Zot inn met enn tayzong anba matla mo lili. Zot inn osi tir mo lizie ek fer nen ti lapriyer. Zot inn osi fer parey pou Gautam, ki ti pe dormi trankil,” li azoute.

Nou finn explik Raksha ki parfwa ena prezans movezer deor ek sirtou sa rezyon-la. Li pa bon arete parti bann bwa ek sirtou si zetwal feb, prefer evit bann zafer parey. Raksha ti anvi kone si kiken inn deza pas ladan ek santi prezans enn lonbraz ou enn dimoun.

Si zot osi zot inn deza experyans sa met enn komanter anba pou rakonte ek ki zot inn fer sa. Pran prekosyon lepep, sirtou dan nwar ou aswar. Mersi pou zot atansyon.

Comments

comments