Meurt Christiana Chery: Bilal Elahee Anvi Retrouv Liberte

Li finn prezant enn mosyon divan Bail and Remand Court yer, Merkredi le 4 Oktob, par so avoka Me Hisham Oozeer.

Bilal Elahee, 24 an, prezume meurtire Christiana Chery, konteste so detansyon polisiyer depi plis ki 7 mwa. Li anvi libere sou kondisyon. Li pou fixe lo so sor le 10 Oktob.

Sa zafer-la remonte le 16 Fevrie. Lekor Christiana Chery ti dekouver dan enn karokann, par deryer Medine Business Park, dan Bambous. Zen fam 27 an-la, ki so disparisyon ti siniale enn semen avan, ti ena bann blesir lo so vant ek likou.

Dapre prezume meurtrie-la, li finn avoue so krim so landimin apre kinn fer dekouvert makab-la, li finn donn li plizir kout cutter swit a enn diskisyon. Lapolis inn retrouv enn perik sur plas, ki zot soupsone apartenir a viktim-la.

Le 23 Fevrie, sarz sekestrasyon, ki Bilal Elahee ki inkulpe, finn abandone ek enn sarz provizwar asasina finn retenir kont li, dan tribunal Port-Louis.

Comments

comments