[Video] Aksidan Grav Roches-Noires: Enn Zanfan 12 An Blese, So Papa Pozitif Pou Lalkol

Aksidan spektakiler dan Roches-Noires yer aswar, Merkredi le 4 Oktob. Enn kamionet ek enn loto inn rant an kolizyon lo larout prinsipal sa vilaz-la ver 19hr.

Enn garson 12 an, ki ti abor loto-la avek so bann paran, finn admet lopital Flacq, an obzervasyon. Papa-la, ki ti lo volan, finn fer enn lalkol test ki finn revel pozitif.

Tandik sofer kamion-la, li touzour introuv ziska 22hr30, yer aswar. Linpak-la ti telman violan ki tou le de masinn inn perdi enn larou.

Video:

Bann iarbags loto-la, dan ki bann paran ek de zanfan ti ete, finn deklanse. Kat okipan masinn-la finn transporte lopital Flacq an irzans. Lapolis Rivière-du-Rempart inn ouver enn lanket pou konn sirkonstans sa aksidan-la.

Comments

comments