[Video] Vuillemin: Kan Pravind Jugnauth Gengn Somey Pandan Diskour Mahen Jhugroo

Pravind Jugnauth ti dan Vuillemain yer, Merkredi le 4 Oktob. Li ti partisip dan inogirasyon plizir infrastriktir sportif dan sirkonskripsyon no. 8.

Mahen Jhugroo inn fer enn diskour pou flat premie minist. Me Pravind Jugnauth pa finn resi profit so diskour akoz li ti pe kas-kou. Zot kapav ekout zot diskour anba ek chek Pravind Jugnauth kouma pe gengn somey lo video anba.

Video:

Comments

comments