[Audio] Aksidan Fatal Bassin: Avishek R. Admet Dan Enn Klinik Prive, Paret li Ti Sou Linflians Lalkol

Avishek R, inn sove apre aksidan-la, ek linn kit enn adolesan 17 an ek enn tipti tifi 9 an deryer li.

An efe, kamionet-la ek loto-la, ki Avishek R. ti pe kondwir, finn rant an kolizyon pre kot enn lariviyer, ver 18hr yer aswar.

Enn zen tifi ki ena 19 an ki dan loto-la ek inn rann lam sur lekou. Dapre bann informasyon, li enn etudiant ek ti supoze konpoz HSC azordi.

Lekor viktim-la inn fek kit lamorg ler nou pe publie sa lartik-la. Pou fer so funeray dan lapremidi azordi, Vandredi le 6 Oktob.

Vwasi temwayaz so kouzin Ravi:

Sofer kamionet-la ek enn lot personn ki ti andan finn osi transporte lopital Victoria dan Candos.

Comments

comments