[Video] BMW X6 Ravaze Par Laflam: Proprieter-la Dir “Lafime ti pe sorti depi kapo-la..”

Enn BMW X6 finn ravaze par laflam azordi, Vandredi le 6 Oktob, lari Labourdonnais dan Port-louis, zis anfas biro Défi Media Group. Sa finn deroule divan lizie proprieter veyikil-la, Sailesh Ramlagun.

Sa abitan Port-Louis-la ankor dan sok. “Monn sorti depi veyikil-la kouma monn trouv lafime pe sorti anba kapo,” Sailesh Ramlagun rakonte.

Video:

Alerte, bann eleman Fire and Rescue Service finn mande sur plas. Si zot inn resi metriz dife-la, BMW X6-la finn karbonize net. Dapre lapolis, se enn sousi teknik ki a lorizinn sa insandi-la.

Comments

comments