[Video] Reform Party: Roshi Bhadain Koumans So Batay Kont Bann Dinozor

Lider Reform Party inn sible Arvin Boolell ek bann parti tradisyonel pandan enn meeting dan La Louise yer, Vandredi le 6 Oktob. Roshi Bhadain anvi sanz sistem politik dan Moris.

Apre ki li finn montre so program elektoral, li finn promet ki petisyon ki pe sirkile kont Metro Express pou anvway kot governman Indien.

Video:

Li pa ekart enn posibilite aksyon lazistis. Dayer, li pou fer enn anons inportan pou bann eleksyon zeneral.

Comments

comments