Aksidan Fatal Trou-d’Eau-Douce: Fin Trazik Pou Enn Kwizinie 26 An

Ankor enn motosiklist ki alon lo lalist bann viktim lo nou larout. Dernie-la date: enn kwizinie ki ena 26 an.

Jean Aldo Lorenzo Riche, ki abit Trou-d’Eau-Douce, ti pe retourne depi so travay Samdi aswar le 7 Oktob kan li finn perkute par enn van, ki enn zenes 24 an ti pe kondwir.

Motosiklist-la finn transporte a lopital kot bann medsin inn konstat so dese. Tandik sofer vann-la, li finn teste negatif pou lalkol test.

Lapolis inn ouver enn lanket pou determinn sirkonstans sa aksidan-la.

Comments

comments