[Exclusive Video] Lagar Curepipe: Viv Alterkasyon Ant Enn Polisie Ek Bann sofer ek Kontroler Bis

Finn ena enn viv alterkasyon ant enn polisie ek bann sofer ek kontroler bis dan lagar bis Samdi le 23 Septam. Dapre sitiasyon-la, se enn bis ki ti pe blok sirkilasyon dan lagar-la ki a lorizinn sa alterkasyon-la.

Dapre bann informasyon ki nou finn gengne, polisie-la inn vini akoz enn bis ti pe blok sirkilasyon ek ti pe donn sofer-la enn kontravansyon. Se samem ki finn koz mekontantman bann sofer ek kontroler bis-la.

Video:

Polisie-la inn bizin apel ranfor akoz bann sofer/kontroler pa ti pe dakor avek so kontravansyon. Zot finn explik li ki bis-la pa finn borde lo lalinn zonn.

Comments

comments