Pointe-aux-Sables: Li Ena 12 An Ek li Kokin Bisiklet Ek Larzan

Alert-la finn done par proprieter bisiklet-la. Ek mem zour, enn lekip lapolis Criminal investigation Division (CID) depi Metropolitan Police divizyon Suv finn aret voler-la. Se enn garson ki ena 12 an, ek abit rezyon Débarcadère dan Pointe-aux-Sables. Pa so premie deli sa, dapre lapolis.

Ti 9hr Vandredi gramatin. Enn zom 62 an, ki abit dan apartman NHDC, La Tour-Koenig finn al fer enn parti lapes kom dabitid dan lagon par deryer sant martim ki trouv lo larout kotiyer dan Pointe-aux-Sables. A enn moman, li remark prezans enn garson ki finn kokin so bisiklet apre ki li ti apiy lo kont enn pie.

Apre sa, viktim-la inn inform lapolis. Finn anvway enn mesaz lo radio. Proprieter bisiklet-la inn dekrir prezume voler-la kouma enn zen garson ki ena 14 an anviron, ki tay mwayen, tin kler ek mezir 1m50.

Lekip CID, mene par serzan Rattinapoulle, ki ti an patrouy dan sa rezyon-la, inn reper enn zen garson avek enn bisiklet. Bann polisie-la finn interpel li.

Interoze dan prezans so papa dan biro CID, dan kazern santral, li finn avoue ki linn kokin bisiklet-la. Li finn osi avoue ki li ti kokin enn sak ki kontenir enn sak ki ti ena enn som larzan Rs 5000 dan Pointe-aux-Sables. Li finn explike ki li finn rant kot enn dimoun atraver linpost pou komet sa deli-la.

Apre so depozisyon, zen garson-la finn otorize pou rant kot li. Toutfwa, li finn bizin rant biro CID, yer gramatin, pou bann bezwin lanket.

Comments

comments