Aksidan Grav Valton: Enn Lafami Dan Lopital

Finn ariv enn aksidan grav lo nou larout Terre-Rouge-Verdun dan Valton. Enn kamion ek enn minibis inplike dan sa aksidan-la ki finn arive Samdi le 7 Oktob.

Abor kamion-la ti ena enn lafami ki abit lari prinsipal dan Bambous. Ti ena enn sofer, enn zom 33 an, so madam ek zot zanfan ki ena 6 an.

Leta lasante zize serye

Tou finn blese ek finn transporte a lopital dan enn lanbilans. Papa ek garson finn transporte lopital lenor tandik ki mama-la finn admet dan Princess Margaret Orthopaedic Centre. Zot leta lasante ziz serye.

Sofer minibis-la, li enn abitan Roche-Bois ek ena 47 an. Tou le de sofer finn teste negatif pou lalkol. Lapolis inn ouver enn lanket pou konn sirkonstans exak sa aksidan-la.

Comments

comments