Lopital Victoria: Marie Elysabeth Donn Nesans So Ti Bebe Me Saki Dokter Anonse Pou Boulvers So Lemond

Marie Elysabeth enn fam ki ankor dan sok kan finn zouen li Samdi le 7 Oktob. Personel swayan ti fek anons li ki so ti bebe, ki finn ne de zour pli boner, inn desede dan departman neo-natal dan lopital victoria ver 15hr10.

Se Dr Aleesaib ki finn sertifie so dese. Pou sa zen fam 21 an-la, sa de zour boner-la finn vir an kosmar.

Li pa finn konn plis konsernan koz dese so ti bebe. Li bizin atann fer enn otopsi ki finn pratike so landimin.

An atandan, tipti bebe-la so lekor finn transfere lamorg. Sa ka-la finn raporte stasyon lapolis Line Barracks koumans lasware.

So landimin, swa Dimans le 8 Oktob, Dr Marwell Monvoisin, Principal Police Medical Officer inn rann rapor otopsi.

Ti bebe-la finn desede swit a enn ‘malformation cardiaque’.

Comments

comments