Triolet: Zot Agres Enn Polisiyer Ek So Papa “Zot inn met mwa touni…”

Finn ariv enn grav insidan dan lakaz enn polisiyer dan Triolet dan lasware Samdi le 7 Oktob. Kat individi, li dir, finn rant dan so lakour kot zot inn agres so papa 62 an.

Kan li finn rod port li sekour, bann agreser-la inn atak li. Zot inn bat li ek desir so linz. “Zot finn met mwa touni. Lerla zot finn pass lamin avek mwa,” li dir dan so depozisyon stasyon lapolis lokalite.

Bann agreser-la finn atak zot apre enn dezakor lo enn ansyin miray ki debord lo enn pasaz komun, ki ti konstrir par bann paran polisiyer-la. Bann zafer finn dezenere Vandredi dernie.

Ti pandan lokazyon enn seans lapriyer ki ti organize Vandredi par bann vwazin. Dapre papa polisiyer-la, bann dimoun-la inn vini dan zot loto ek inn borde divan so portay.

So landimin, li rakonte, li finn al kot so vwazin pou exprim so mekontantman. Me bann zafer inn pran enn lot tournir. Kouma li finn ale, vwazin-la ki ti akonpanie avek trwa lezot dimoun finn al kot li pou pran revanz.

Lapolis inn ouver enn lanket.

Comments

comments