[Video] Trois-Bras, Petit-Raffray: Vidoushi So Klip Pe Fer Letour Lo Facebook

Ena enn klip lokal pe sirkile lo Facebook kot nou trouv enn zen tifi, ki abit Petit-Raffray ek ena 22 an, pe montre so lekor touni lo video-la. Dapre informasyon nou finn gengne, se so kopin ki finn met sa lo Facebook apre enn riptir avek li.

Dan le-pase, plizir zen tifi ek fam finn viktim sa zafer-la ek sa pe ankor kontinie. Nou ankouraz bann zen fam pa fer bann video ek anvway zot kopin. Kan gengn problem ou riptir, se zot ki vinn viktim ek li vinn enn zafer byin vilin.

Vwasi bann ‘screenshot’ video ki enn parmi nou bann fans inn anvway nou pou alert zot:

Video:

Nou fer zot rapel ki li ilegal pou ‘upload’ ek partaz bann video parey lo Facebook. Li pinisab par lalwa ek si trouv zot koupab, lalwa kapav kondann zot an prizon pou pa plis ki 1 an ek donn zot enn lamann ki pa depas Rs 1 millions.

Mersi pou partaz sa ti mesaz-la lepep.

Comments

comments