Camp Fouquereaux: Sa Zen Zom-la Demann Enn Vie Madam Panplemous. Saki Li Fer Avek Li Inpansab.

Sooriadev Cheetamun pouswivi, divan lakour asiz, sou enn akizasyon redwit kou ek blesir ki finn koz lamor enn dimoun san intansyon pou touye ek viol. Li finn pled koupab sou de akizasyon ek Me Deepak Rutnah pe defann li. Pourswit-la reprezante par Mes Rajkumar Baungally, pravin Harrah ek Rubesh Oberoi Dawoodarry. Odisyon bann temwin previ pou Zedi le 12 Oktob 2017. Prose-la prezide par ziz Prithviraj Fekna.

Koumansman, Sooriadev Cheetamun ti pourswivi sou enn akizasyon ‘manslaughter with aggravated circumstances’. An 2013, alos ki li ti ena 25 an, li ti akize pou bat amor Chandramah Bullywon, ki ti ena 80 an. Vie madam-la ti egalman viktim agresyon sexuel avan so lamor. Sa dram-la finn zwe dan lakaz viktim-lak i trouv dan Camp-Fouquereaux le 22 Avril.

Multip blesir.

Chandramah Bullywon ti retrouve lo so lili touni, ek li ti ena bann blesir lo so figir. Li finn evakie an irzans a lopital Victoria dan Candos pou bann premie swin. Me li finn rann lam apre enn tigit letan.

Otopsi ki ti pratike par sef departman mediko-legal, Dr Sudesh Kumar Gungadin, inn konklir ki viktim-la inn desede swit a bann multip blesir. Chandramah Bullywon ti ena bann blesir lo so latet, lo so figir ek parti intim. So kot ti fraktire. Lexamin medikal inn konfirme ki viktim-la finn viktim agresyon sexuel.

Sooriadev Cheetamun, travay kouma mason ek abit Phoenix, ti ratrape par bann vwazin viktim-la. Se bann kri detres Chandramah Bullywon ki finn alert zot.

Dan so versyon avek bann anketer, zen zom-la inn explik bann sirkonstans antouran sa dram-la. Li finn deklare ki li finn rod donn enn leson vie madam-la ki ti refuz donn li panplemous.

Li finn egalman dir ki li ti sou linflians lalkol sa ler la. Akoz li pann dizer sa refu-la, li finn rant dan so lakaz par fors ek inn atak li.

Comments

comments