Meurt Dan Beaux-Songes: Lapolis Aret Viktim Ramdhial Patreetroy So 2 Neve

Se so trwa neve ki bann sispe prinsipal dan sa zafer-la. Ramdhial Patreetroy, 57 an, finn retrouve inert divan laport so ser ver dezer dimatin, Dimans le 8 Oktob.

Li ti ena plizir blesir lo li. Lapolis pe privilez enn ‘foul-play’ ek soupsone ki se enn zafer larzan ki a lorizinn sa dram-la. Vinesh ek Vimal Hoomal, de neve viktim-la finn arete par lapolis. Enn lot neve viktim-la, Ashley Hoomal, trwaziem sispe, touzour reserse.

Latmosfer lour kot bann Patreetroy ki abit Bengali Road, Beaux-Songes pandan bann fineray Ramdhial Patreetroy yer. Veena, 52 an, ki viv separe avek so mari depi plis ki 10 an, pa finn kapav retenir so larm. Dimans, pandan ki li ti pe dormi, enn pros finn anons li sa move nouvel-la. “Enn fami inn telefone, inn dir mo bolom inn tonb lo simin ek linn mor.”

Viktim-la ti pe viv kot so ser depi separasyon avek so madam. “Li ti enn bon brikoler ek enn zom avek enn gran leker. So sel defo, li ti byin kontan bwar. Se akoz samem ki li ti souvan san travay,” enn belser rakonte.

Me madam viktim-la dir: “Mo ti dir li sanz so maniyer. Mo ti pou akey li avek lebra ouver si li ti fer li. Zot inn dir mwa ki li ti pe rod sanze. Me azordi guete dan ki leta li ete.” Sa abitant Beaux-Songes-la dir li pa kone kifer zot inn touy so misie. “Sa bann kinn fer sa-la bizin peye,” li dir an sanglo.

Ramdhial Patreetroy ti transporte lopital Jawaharlal Nehru par so bann pros. Zot soupsone ki se enn zafer agresyon ek bann personel lopital inn alert bann otorite. Lotopsi finn konfirm soupson bann lapolis ek inn revele ki viktim-la inn rann lam swit a enn riptir lefwa.

Comments

comments