Port-Louis: 2 Zom Demann Enn Polisie Brike Pou Alim Sigaret. Zot Pa Pou Kwar Saki Arive Apre.

Zor finn akoste li lo zot motosiklet. De individi finn atak enn polisie ki ena 24 an avek enn kouto avan kokin li Rs 23 200, Dimans le 8 Oktob, dan lari Frère Félix de Valois, Port-Louis. Viktim-la, enn abitan Centre-de-Flacq, inn esay aret zot me li finn blese lo so lamin ek vant.

Finn ariv agresyon-la ver 13hr50 Dimans ki pa lwin avek Champ-de-Mars. Polisie-la ki afekte stasyon lapolis St-Pierre, ti prek ot so loto ki ti borde, kan de individi, ki ti met bann kask integral, inn akoste li. Sofer motosiklet-la inn demann polisie-la dife pou alim so sigaret.

Kan zen zom-la inn tir so brike, pasaze lo motosiklet-la inn konstate ki ti ena boukou larzan dan so pos. Li finn retir enn kouto avan kokin sa som larzan-la. Polisie-la finn lite avek de zom-la ek inn blese.

Apre sa ti bagar-la, de sispe-la inn sove an direksyon Tranquebar. Polisie-la inn esay ratrap zot me pa finn resi.

Alerte, bann polisie Pope Hennessy ek Criminal Investigation Division Metropolitan Police divizyon sud inn efektue enn patrouy dan larezyon. Me zot pa finn resi met lamin lo bann prezume voler-la.

Enn lanket finn ouver ek plase sou soupervizyon asistan surintandan lapolis Gassen Govindareddy. Prezume viktim-la kapav konvoke ankor pou bann anketer ekout li.

Comments

comments