Posesyon Lagrin Gandia: Hans Nayna Retrouv Liberte

Li finn pass sis zour an detansyon polisiyer. Santer Hans Nayna inn retrouv liberte azordi, Mardi le 10 Oktob, apre so konparisyon divan Bail and Remand Court.

Li finn fourni de kosyon Rs 20 000 ek sign enn rekonesans det Rs 200 000.

Hans Nayna finn al lakour an konpagni so bann avoka Mes Rama Valayden ek Tony Gokhool. Ti sezi 152 lagrin gandia dan lakaz sa santer 20 an-la ki trouv dan Blue-Bay le 4 Oktob.

Lapolis ti obzekte so remiz an liberte pandan so konparisyon lakour mem zour.

Sa interpret ‘Mo Lam’ inn lans enn deziem album, time Flies, Samdi le 30 Septan dan Espace culturel Malcom de Chazal ki trouv Helvetia. So premie album Music for the Soul ti konn enn bon sikse.

Comments

comments