Triolet: Enn Dealer Esay Vann Psychotrope Avek Bann Polisie ADSU

Enn prezume dealer finn kofre par brigad antidrog dan lamatine Samdi le 7 Oktob dan Triolet. Sa zom 43 an-la finn pran an flagran deli pou trafik psychotrope alos ki li ti pe esay vann bann konprime avek enn polisie Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ki ti pe opere sou kouvertir.

Se lo larout rwayal, ki bann limie ADSU finn donn rande-vou avek sispe-la. Alos ki li ti kwar li pou fer enn lavant, enn lekip brigad antidrog Northern Division finn mande sur plas.

Apre ki li finn ariv lo plas rande-vou, sispe-la pa finn tarde pou realize ki li finn pieze par lapolis.

Li finn esay sove apre ki li finn abandonn enn sak ki ti kontenir bann konprime psychotrope-la. li finn vit ratrape par bann polisie ek enn sak an plastik ki ti kontenir enn douzen psychotrope ti dan so posesyon.

Bann-la inn invit li pou prodwir enn preskripsyon medikal pou zistifie posesyon bann konprime-la, me sa zom-la pa finn resi satisfer demann bann limie l’ADSU.

Bann anketer finn answit kondwir sispe-la pou fer enn lexersis lafouy. Me pa finn trouv naryin konprometan kot li.

Sispe-la inn donn non enn parmi so prezume konplis avek bann anketer l’ADSU. Dan lazourne Lindi le 9 Oktob, sispe-la finn tradwir divan tribunal Mapou.

Comments

comments