[Video] Bel-Air-Rivière-Sèche: Saki Sa Belfi-la Fer Avek So Belmer Pou Fer Zot Soke Ek Revolte

Suryavatee H., 62 an, afirme ki li finn viktim enn tantativ meurt Dimans le 8 Oktob dan so lakaz ki trouv dan Bel-Air-Rivière-Sèche.

Li akiz so belfi pou fors li pou bwar dilo Javel, pou bat li ek esay trangle li. Viktim-la touzour admet dan lopital Flacq ek so leta lasante zize serye.

Belfi-la ek so konpayon, ki garson viktim-la, zot aktivman reserse par lapolis.

Video:

Rajesh, lot garson Suryantee H., konfie ki so mama finn touzour malmene par bann-la: “Ma mère est une personne âgée. Les personnes qui vivent sous le même toit qu’elle ne cessaient de la malmener. Bann-la fer dominer ar li. Zot kokin tou so zafer, so kas, so bizou. Ma belle-sœur ne faisait jamais rien dans la maison. Ils l’ont frappée, ils ont tenté de l’étrangler, elle a le visage gonflé…”

Comments

comments