Aeropor: Footballeur Stephane L’Enflé Arete Pou Posesyon Ladrog

Li ti pe retourne depi St-Paul ki trouv La Reunion. Stephane L’Enflé, ansyin zouer Club M ki evolue dan lil ser, finn arete aeropor yer, Mardi le 10 Oktob.

Inn retrouv ladrog dan so posesyon par bann limie Anti-Drug and Smuggling Unit poste aeropor ek bann ofisie Customs Anti-Narcotic Section.

Footballeur-la finn apreande kouma linn desann depi vol UU 104. Ti ena enn kolis ki ti kontenir enn sertin kantite gandia, 122 fey pou roul taba, enn lanpoul valium 1% Roche ek Diazepam 1% ki kontenir ladrog danzere dan so posesyon.

Lapolis finn answit al Tamarin pou fer enn lafouy kot li. Toutfwa, zot pa finn trouv naryin konprometan.

Stephane L’Enflé, ki evolue dan enn klib dan La Reunion, li enn ansyin zouer ASPL 2000 ek Curepipe Starlight. Li finn osi port mayo seleksyon nasyonal.

Comments

comments