Air Mauritius: 2 Zen Pilot Sign Enn Kontra Avek 25 % Mwins Saler

Sitiasyon pa pe ameliore ant direksyon Air Mauritius ek bann pilot. Dapre Shezaan Laulloo, prezidan Mauritius Airline Pilots’ Association, de zen pilot Morisyin finn bizin, yer Mardi le 10 Oktob, sign enn kontra avek enn diminisyon 25 % lo saler par rapor enn kontra normal.

Li afirme ki sa bann zen pilot-la finn arsele lanwit lizour ek finn osi soumet a enn ultimatum. “C’est très injuste pour ces jeunes pilotes de débuter leur carrière à Air Mauritius ainsi.”

Prezidan-la dir ki Lindi aswar, li finn resi gengn enn dele 24hr tan dan lespwar ki bann zafer aranze pou so landimin.

“Malheureusement ce délai n’a pas été respecté. Nous trouvons surprenant que la direction exerce une telle pression sur nos deux jeunes pilotes.”

Bizin azoute ki bann kondisyon travay dan sant enn polemik aktuelman. Dapre Shezaan Laulloo, tou zafer inn afebli apre ki tou ti koumanse byin pandan bann diskisyon.

Kontakte par l’express, enn prepoze MK trouve ki tousala invresanblab. Li estime ki, si se enn offre d’emploi ek enn kontra travay, swa nou aksepte li swa nou pa aksepte li. Personn pa kapav arsel kiken ou fors zot pou aksepte travay. “Si l’offre ou les perspectives n’étaient pas intéressantes, les auraient-ils acceptées ?”

Comments

comments