Enn Mama Pwayard Enn Zom Amor Ek Bles De Lezot Akoz Zot Inn Viol So Tifi

An Afrique du Sud, enn mama inn mortelman pwayard enn predater sexuel ek ki finn egalman bles de lezot agreser ki finn atak so tifi. Li finn aprann ki oken akizasyon kriminel pa pou porte kont li.

Bann prokurer kouronn inn donk anonse ki zot inn less tou akizasyon porte kont li tonbe, inklian akizasyon meurt ek de lezot akizasyon pou tantativ meurt.

Fam 56 an-la ki finn surnome ‘Lion Mama’, akoz li finn galoup enn distans 3km pou al atak trwa agreser ki li finn pwayarde ziska zot tonb anba apre ki li finn aprann par enn so bann kamarad ki zot inn agres so tifi.

Mama-la finn answit rekonfort so tifi ziska lapolis vinn aret li.

Kouma zot inn aret mama-la, lapopilasyon finn vivman reazir dan so faver.

Zot inn kre enn kanpagn finansman pou pey bann fre avoka pou li, apre de avoka inn propoz pou vinn an ed gratwitman.

Lakouronn inn explike ki zot inn fer tou akizasyon tonbe akoz zot pa ti ena bann prev neseser pou donn li enn verdik koupab.

De agreser ki finn surviv sa insidan-la akize pou viol.

Mama-la explike ki avan al atak bann zom-la, li finn esay kontakte lapolis me oken azan pa finn reponn so lapel sa ler-la.

Comments

comments