Li Met So Tifi 3 Andeor Lakaz Aswar. Apre 15 Minit, Li Disparet.

Enn tipti tifi oriziner Texas inn disparet apre ki so papa inn fors li pou res deor lakaz omilie lanwit.

Sa insidan-la finn prodwir Richardson dan Texas. Tipti Sherin Matthews ki ena 3 an finn pini par so papa Wesley akoz li pa finn bwar so dile.

Trwa-zer dimatin, li finn donk fors so tipti tifi pou res deor pre enn pie ki trouv pre avek larout. 15 minit plitar, so papa Wesley inn sorti pou guete si li byin, me tipti tifi-la finn disparet.

We are currently looking for a 3-year-old child. Sherin Mathews was last seen by her father outside the family’s…

Posted by Richardson Police Department on Saturday, 7 October 2017

Li byin etranz ki Wesley pa finn inform lapolis deswit. Li finn pran 5hr tan pou fer zot kone. Serzan Kevin Perlich inn deklare ki bann repons papa tipti Sherin ti byin ‘troublant’ pou enn personn ki so tifi fek disparet.

Touzour dapre lapolis Richardson, Sherin ti ena bann problem mantal ek gengn difikilte pou exprim li.

Li ti met enn top roz ek anba, li ti met enn pijama ek soulie roz moman so disparisyon.

Lo so kont Facebook, lapolis Richardson inn anonse ki Wesley Matthews finn arete pou ‘abandon et mise en danger de son enfant.’

Update: Missing ChildWesley Mathews, father of 3-year-old Sherin Mathews, has been arrested and charged with…

Posted by Richardson Police Department on Saturday, 7 October 2017

Enn lanket finn ouver.

Bann anketer inn konfiske trwa veyikil, telefonn portab ek ordinater lafami tipti Sherin. Bann otorite finn egalman pran so gran ser pou plas li sou proteksyon pandan lanket-la.

Comments

comments