Meurt Dan Pointe-aux-Biches: Retrouv Ravi Ajit Tooroubhul, Proprieter Lotus Villa, Mor Dan So Apartman

Proprieter Lotus Villa ti ena 62 an. Li finn asasine azordi gramatin byin boner, Merkredi le 11 Oktob.

Dapre lapolis, Ravi Ajit Tooroubhul proprieter Lotus Villa ki trouv dan Pointe-aux-Biches.

Bann kamera surveyans ek bann disk dur introuvab. Ziska ler, pankor konn sirkonstans otour sa dram-la.

Lapolis ek lekip Scene of Crime Office deza lo plas pou pran bann prelevman.

Zot inn trnasport viktim-la lamorg lopital Victoria pou fer otopsi pou kapav konn plis lo sa meurt-la.

Lapolis soupsone ki se enn vol ki finn aml tourne. Nou pou retourn avek plis detay taler…

Comments

comments