Meurt Ravi Kumar Ajit Turoubal: So Madam Dir “Mo misie ti dir li ena boukou lennmi”

Ravi Kumar Ajit Turoubal, 62 an, finn retrouve mor dan enn villa ki trouv dan Pointe-aux-Biches azordi, Merkredi le 11 Oktob.

Sa abitan Triolet-la ti geran enn villa. Dapre bann premi indikasyon, se enn vol ki finn mal tourne. Bann ekipman anrezistreman finn disparet. Lapolis touzour sur plas.

“Mo misie ti deza dir ena boukou dimoun zalou li ek li ena boukou lennmi,” so madam Babita Turoubal, 45 an, rakonte. An larm, li konfie ki so mari ti agrese an Novam dernie par bann voler ki ti pe rod defons kof-for.”

“Sann kou-la, mo pa kone ki finn pase. Mo mari abit dan villa-la ek pa ti ena gardyin pandan lanwit. Se landimin gramatin ki bann travayer inn trouve ki bann laport defonse. Kiken finn detrir kamera surveyans ek kof-for. Zot inn fer li asize… Mo pankor guet li la,” Babita Teroubal konfie.

Comments

comments