Petite-Rivière: Li Viol So Belser Miner, Bann Mazistra Donn Li Enn Santans Ki Merit Enn Aplodisman

So santans finn anonse azordi, Merkredi le 11 Oktob, dan lakour intermediyer. Gérard Kursley Alain Mungar, 34 an, inn gengn enn lapen prizon 18 an. Li ti pourswivi pou viol so belser kan li ti ankor miner a lepok.

Dapre bann mazistra Vijay Appadoo ek Meenakshi Gayan-Jaulimsing ki ti asize dan lakour intermediyer, ‘lakour konsider sa akt kom atros ek fer onte.’

Bann fe remonte a Desam 2010. Gérard Kursley Alain Mungar ti viol so belser ki ti ena 14 an dan Petite-Rivière. Pandan sa prose-la, sa mason ki ena 34 an ti demann lakour pou donn li enn lot lapenn dan plas prizon. Li finn explike ki li ena enn madam, enn konkubinn ek enn zanfan. Enn demann ki pa finn akorde.

“Lakour bizin pini bann delinkan”

Bann mazistra inn estime ki lakour pa kapav montre febles anver bann akize. Devwar lakour, zot soulinie, se protez lasosiete ek bann fam.

Zot inn osi fer resortir ki viol se enn ofans ek lakour bizin pini bann delinkan ki komet enn akt parey. Sa pou servi kouma enn avertisman pou bann lezot kriminel.

Comments

comments