Saki Bann ‘Bouncers’ Navin Ramgoolam Fer Avek Enn Zenes Pou Fer Zot Revolte

Sink sispe finn arete par bann zom serzan Arnasala depi Northern Special Squad, Lindi dernie.

Jean Laval Lafortune, James Eddy Rock, Vimen Sabapati, Clency Jacques Jacob ek Pierre Percy Tuyau zot soupsone pou agres Yannick Tour sovazman, enn abitan Roche-Bois, pandan enn konser dan Stade Anjalay dan lanwit Samdi ziska Dimans. Viktim-la inn admet dan swin intansif enn klinik prive ek pe lite pou so lavi.

Sa sink sispe-la pros avek ansyin premie minist ek lider PTr Navin Ramgoolam. Dayer, laplipar letan, zot akonpagn Navin Ramgoolam pandan bann diferan sorti li fer atraver lil. Zot reponn saken a enn akizasyon provizwar ‘Serious Assault’.

Inside News inn esay pran kontak avek Navin Ramgoolam me pa finn resi zwen li lo telefonn.

Par ayer, prezidan PTr Patrick Assirvaden inn fer enn deklarasyon swivant: “c’est que le début de l’enquête de la police, nou laisse la police faire zot travay. Lerlà si trouvé zot coupable au niveau du PTr nou ava prend bans sanctions…”

Comments

comments